NAVAJA (from: abecedario topológico)
pen on paper, 29.7 x 21 cm

previous back to index next